АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 28.11.2016

Особлива інформація на 25.11.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

125.11.201625.11.2016Компанія «Джей Тi Iнтернешнл Холдiнг Бi. Вi.» ("JT International Holding B.V.")3207374999.9809899.990547
Зміст інформації:
25 листопада 2016р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА» (далі - Товариство) отримало від ПАТ «НДУ» реєстр власників іменних цінних паперів сформованого станом на 23.11.2016р., відповідно до якого з’ясувалося, що інформацію про власників акцій, яким належать 10 i більше відсотків голосуючих акцій змінено, а саме: - розмір частки акціонера Компанії «Джей Тi Iнтернешнл Холдiнг Бi. Вi.» ("JT International Holding B.V."), реєстраційний номер 32073749, місцезнаходження: Белла Донна, буд. 4, Амстелвен, 1181RM, Нідерланди, в загальний кількості акцій становить 994363 (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі триста шістдесят три) простих іменних акцій Товариства, тобто 99,990547% відсотків від загальної кількості акцій, та 994363 (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі триста шістдесят три) простих іменних голосуючих акцій, тобто 99,990547% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. До зміни пакету акцій розмір частки становив 494363 (чотириста дев’яносто чотири тисячі триста шістдесят три) простих іменних акцій Товариства, тобто 99,980989% відсотків від загальної кількості акції, та 494363 (чотириста дев’яносто чотири тисячі триста шістдесят три) простих іменних голосуючих акцій Товариства, тобто 99,980989% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Розмір частки акціонера Компанії «Джей Тi Iнтернешнл Холдiнг Бi. Вi.» ("JT International Holding B.V.") змінено внаслідок придбання розміщуваних Товариством додаткових акцій існуючої номінальної вартості.