АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Особлива інформація на 24.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

121.04.201730500000.0002999853.0001016.716
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 21.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Чергові загальні збори акцiонерiв АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - з ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» на купiвлю тютюнових виробiв у розмiрi 14 500 000 000,00 (Чотирнадцять мiльярдiв п`ятсот мiльйонiв) грн.; - договори поставки на продаж тютюнових виробiв у розмiрi 16 000 000 000,00 (Шiстнадцять мiльярдiв) грн. ; Гранична сукупність вартості правочинів: 30500000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2999853 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1016,71649%; Загальна кількість голосуючих акцій:994 457 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:994 457 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:994 457, що становить 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, що взяли участь у Зборах; ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .