АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  25395301
Місцезнаходження  м. Київ, Голосiївський, 01033, м.Київ, Володимирська, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №520479
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.03.2010
Міжміський код та телефон  044 287 21 04
Факс  044 287 21 04
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
 
Найменування  ПАТ "Нацiональний депозитарiй України "
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  м. Київ, Шевченкiвський, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  044 279 60 51
Факс  044 279 60 51
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
 
Найменування  Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Успiх - Аудит>
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33231186
Місцезнаходження  м. Київ, м.Київ, 02222, м.Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  3519
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  27.01.2005
Міжміський код та телефон  (044) 223 - 82 - 69
Факс  (044) 289 - 63 - 19
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту