АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 305000.000  X X
Кредит банку  10.08.2011  100000.000  14.000  10.02.2012 
Кредит банку  09.12.2011  100000.000  27.000  11.01.2012 
Кредит банку  14.12.2011  60000.000  25.500  16.01.2012 
Кредит банку  27.12.2011  20000.000  230.000  01.04.2012 
Кредит банку  18.12.2011  20000.000  24.000  04.01.2012 
Кредит банку  29.12.2011  5000.000  24.250  04.01.2012 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
дIн  01.01.2023  0.000  0.000000000000  01.01.2023 
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
дIн  01.01.2023  0.000  X 01.01.2023 
Податкові зобов'язання X 0.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 972291.000  X X
Усього зобов'язань X 1277291.000  X X


Опис: дIн