АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) АТ Джей Ті Інтернешнл Компані Україна
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 04070
3.1.5. Область, район м. Київ, м.Київ
3.1.6. Населений пункт м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок Спаська, 30а

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А 01 №769600
3.2.2. Дата державної реєстрації 14.03.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 79113.12
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 79113.12

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"
3.3.2. МФО банку 300539
3.3.3. Поточний рахунок 26001003008700
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"
3.3.5. МФО банку 300539
3.3.6. Поточний рахунок 26006213008700

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
12.00 [2010]Виробництво тютюнових виробів
46.19 [2010]Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.35 [2010]Оптова торгівля тютюновими виробами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами00146212.08.2011Департаментом з питань адміністрування акцизного збору13.08.2016
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): не визначились
Ліцензія на право здійснення імпорту тютюнових виробів.13000005000821.02.2013Міністерством економічного розвитку і торгівлі України21.02.2018
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): продовження.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
Товариство не належить до обєднань підприємств.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нуповноважене рейтингове агентство01.01.1900д/н

3.8. Інформація про органи управління емітента