АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А 01 №769600
3. Дата проведення державної реєстрації 14.03.1995
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 79113.12
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 508
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

12.00 - [2010]Виробництво тютюнових виробів

46.19 - [2010]Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.35 - [2010]Оптова торгівля тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
2) МФО банку 300584
3) Поточний рахунок 26001200167007
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
5) МФО банку 300584
6) Поточний рахунок 26001200167007