АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.08.201686/10/2016НКЦПФРUA4000084495Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні3.59944573480599.5100
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №20 від 28.04.2016р.) було прийнято рішення щодо збільшення за рахунок додаткових внесків розміру статутного капіталу на 1750000,00грн. шляхом приватного розміщення 500000шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості - 3,50грн. З урахуванням збільшення , розмір статутного капіталу становить 3480 599,50 грн. і поділений на 994457 простих іменних акцій вартістю 3,50грн. Кожна. Інших цінних паперів товариство не випускало.