АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства. 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 9.Про скасування рішення Чергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерно товариства "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" з питання"Про розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік" прийнятого 15.04.2014р.(Протокол №16 від 15.04.2014р.) 10. Про перерозподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів за 2014 р. 11. Про виплату річних дивідендів за 2014р. та прийняття рішення про строк та порядок виплати річних дивідендів за 2014рік. 12. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів. 13. Про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денног розглянуто по ним прийнято рішення


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 22.11.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Про припинення повноважень ВеклічаВ.І. на посаді Генерального директора Товариства. 6. Про обрання Генерального директора Товариства. 7. Про умови затвердження трудового контракту з генеральним директором та визначення особи уповноваженої від імені Товариства на підписання трудового контракту з Генеральним директором Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.