АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23731031
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ вул. Гусовського, 11/11, офіс 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0283
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 1347, 11.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту 11.02.2019 - 01.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 01.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 220000
Текст аудиторського звіту