АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** УКРАЇНА, м. Київ, Подільський, м.Київ, 04107, вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 0445910404
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг які надає особа:депозитарна діяльність депозиторію

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Подільський, д/н, 04080, В.Хвойки 21 оф.307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№294698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон 332 32 43
Факс 332 32 43
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа:професійна депозитарна діяльність .

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23731031
Місцезнаходження** УКРАЇНА, м. Київ, Печерський, д/н, д/н, Гусовського, 11/11, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0283
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2011
Міжміський код та телефон 044-291-30-12
Факс 044-222-60-10
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа:аудиторська діялність .

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.